•`*•.¸¸.•*´بـــــــلـــور•`*•.¸¸.•*´¨
در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری کوچیکتر خواهی شد


بـاده را خـوانی حـرام و خـون مــردم را حـلالبـا چنیـن حالـت عجـب کـز حـق بهشتـت آرزوسـت
+ جمعه 1393/01/29 ساعت 19:43 توسط رعنا و محسنبـﮧسلامتے اونایے ڪﮧ בوسموלּ בاشتـלּ ،

בوسشوלּ בآشتیمـــ

نـﮧ ما بـﮧ اونا گفتیمـــ

نـﮧ اونا بـﮧ ما

+ جمعه 1392/11/18 ساعت 21:17 توسط رعنا و محسن

...هیچ فردی در دنیا سرش شلوغ نیست...


...همـه چیز بســتگی به "اولــــویت هایـــــش"دارد...


...شاید در اولویت اولش نیستی که با بهانه های مشغولیت زندگی...


...بهت قولی برای زمان دیگر میدهد...


+ جمعه 1392/11/18 ساعت 21:6 توسط رعنا و محسن
....آمدیم در دنیایی محدود.......تا به فرمول نامحدود شدن برسیم...
+ شنبه 1392/10/21 ساعت 0:22 توسط رعنا و محسن
تو جان ایرانی و هر ایرانی با تو عالمی جداگانه دارد،


♥♥
تو آقـــــایی
♥♥


♥♥
دردارو دوا میکنی
♥♥

♥♥
تو طبیبی
♥♥


♥♥
طبیب دل های بیماری
♥♥


که جز عشقت چیزی در سر ندارند...


+ پنجشنبه 1392/10/12 ساعت 1:24 توسط رعنا و محسنمباركت باشه


تبريكــــ می گويــم ... !


تـــو كــاشف احساس دختــری شــدی


كهـ همه فكـــر می كردند


به جای دلـــ ،


سنگ در سینه داره ....!

+ جمعه 1392/09/22 ساعت 16:18 توسط رعنا و محسنچه بد است بدون تماشای طلوع ,نظاره گر غروب باشی.

عکس 40 نمونه عکس زیبا از طلوع خورشید گالری عکس سرگرمی گوناگون

+ یکشنبه 1392/06/10 ساعت 19:44 توسط رعنا و محسن
   نری دلباخته‏ی آهوی ماده شد.

شیر نگران معشوق بود و می‏ترسید بوسیله‏ی حیوانات دیگر دریده شود.


از دور مواظبش بود…

پس چشم از آهو برنداشت تا یک بار که از دور او را می نگریست،

شیری را دید که به آهو حمله کرد. فوری از جا پرید و جلو آمد.

دید ماده شیری است. چقدر زیبا بود، گردنی مانند مخمل سرخ و بدنی زیبا و طناز داشت.

با خود گفت: حتما گرسنه است. همان جا ایستاد و مجذوب زیبایی ماده شیر شد.

و هرگز ندید و هرگز نفهمید که آهو خورده شد…

+ شنبه 1392/05/19 ساعت 13:25 توسط رعنا و محسن